İSMAİL

Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı OCAK

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

e-posta : ocak.ismail@mynet.com

  Özgeçmiş

MERAL

Öğr. Gör. Meral BELDÜZ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

e-posta : meral.belduz@avrasya.edu.tr

Özgeçmiş

 Yüksekokulumuz sağlık sektöründeki gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda, eğitim kalitesini yükseltmek amacı ile ileri eğitim teknikleri kullanarak ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek eğitim standartlarına ulaşmak ve kendi alanlarında uluslararası bilgi seviyesine ulaşmış, evrensel değerlere saygılı, değişim ve yenilikçiliğe önder olan kaliteli ara eleman yetiştirmek için yapılanmıştır.

 Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

 

 

 

 

 

 

PROGRAMLAR

• Acil Durum ve Afet Yönetim Programı
• Acil Durum ve Afet Yönetim Programı İ.Ö.
• Anestezi Programı
• Anestezi Programı İ.Ö.
• Çocuk Gelişimi Programı
• Çocuk Gelişimi Programı İ.Ö.
• Diş Protezi Teknolojisi Programı
• İlk ve Acil Yardım Programı
• İlk ve Acil Yardım Programı İ.Ö.
• İş Uğraşı Terapisi Programı
• İş Sağlığı ve Güvenliği Programı
• Odyometri
• Optisyenlik Programı
• Optisyenlik Programı İ.Ö.
• Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı
• Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı İ.Ö.
• Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı