26.06.2015-Üniversite Web Sitesi Sorumluları

26.06.2015-Üniversite Web Sitesi Sorumluları

Üniversitemizin web sayfasına duyuru, etkinlik ve öğrenci etkinlikleri ekleme, akademik kadro ve Ders Programları sayfalarındaki düzenlemeleri yapma sorumluluğu aşağıda ismi yazan öğretim elemanlarımıza verilmiştir. Lütfen Web sayfasına eklemek ya da değiştirmek istediğiniz bilgileri aşağıda ismi yazılan sorumlulara bildiriniz.     Mühendislik Mimarlık Fakültesi Web Sayfası Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Rıfat BENVENİSTE e-mail: rifatbenveniste@gmail.com   Fen Edebiyat Fakültesi Web sayfası Sorumlusu Arş. Gör. Emel Yazar e-mail: emel1987@hotmail.com   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Web sayfası Sorumluları Arş. Gör. Selda KONAK e-mail: selda-konak@hotmail.com   Arş. Gör. Arzu YILMAZ e-mail: arzu.yilmaz.88@hotmail.com   Sağlık Bilimleri Fakültesi Web sayfası Sorumlusu Öğr. Gör. Belkız KIZILTAN e-mail: or-belkis@hotmail.com   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Web sayfası Sorumlusu Öğr. Gör. Arif AKSOY arifaxoy@gmail.com   Meslek Yüksekokulu Web sayfası Sorumlusu Öğr. Gör. Masoud MALEKİ e-mail: masaoud.maleki1361@yahoo.com